‘Kifungu cha maneno’ sehemu muhimu ya uandishi

Kuandika kifungu cha maneno kunabaki sehemu muhimu sana ya uandishi. Kifugu cha maneno kinakaa kama kibebeo cha mawazo kwenye insha au maandiko mbali mbali. Kifungu cha maneno kinaweza kuwa cha namna nyingi kuweza kuwasaidia wasomaji kupangilia mawazo uliyowasilisha.

Urefu wa kifungu cha maneno

ndio, ni kweli kwamba kifungu cha maneno kinaweza kuwa na urefu wowote. Inaweza kuwa  sentensi mbili au tatu ndefu. Mara nyingi kwenye gazeti au jarida wanapenda kutumia sentensi ndefu 1-3. Kwenye vitabu inaweza kuwa ndefu zaidi.

 Haijalishi kuwa ni urefu gani unaweza kuandika, unaweza kuandika kifungu cha kwanza kirefu, kifungu cha pili kifupi, na cha tatu kirefu ili kumpa anayesoma nafasi ya kupumzika.

Kutenganisha mawazo

Ni vyema kila wazo liwe na kifungu chake cha maneno. Kwa kawaida kifungu cha maneno kinagawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni wazo lenyewe sehemu ya pili ni maelezo sehemu ya tatu ni majumuisho. Kwa hiyo kila kimoja kinaweza kuwa na sentensi yake. Na mara nyingi sentensi ya kwanza ndio inayobeba ujumbe.

Sentensi ya kwanza

Hii huja mwanzo wa kifungu cha maneno. Hii inabeba ujumbe mzima wa kifungu cha maneno. Utaweza kujua kifungu kinahusu nini.

Mfano;

Kijiji changu ni maarufu kwa kuwa na mandhari nzuri na za kushangaza. Kwanza kinafahamika sana kwa kuwa na mlima Kilimanjaro ambao ni mrefu na mzuri. Pia upande wa pili kuna misitu na maua mazuri ya kupendeza sana. Mazingira haya mazuri yanafanya kijiji changu kuwa maarufu sana.

 lakini ningesema;  Mlima Kilimanjaro, upo kijijini kwangu na una mandhari nzuri, misitu na maua mazuri sana. Haya yangekuwa ni maelezo ya jumla jumla tu.

Sentensi ya maelezo

Sentensi hii inajibu swali lililoulizwa sentensi ya kwanza. Kwamba ni mandhari ipi hiyo ya kushangaza. Hivyo inatoa maelezo kuwa ni mlima Kilimanjaro , mrefu na mzuri. Sentensi za maelezo zinaweza kuwa 3-5 ikiwa maelezo yanayotolewa ni ya kina. Utaona sentensi inayoendelea inasaidia kutoa maelezo zaidi.

Sentensi ya kumalizia

Sentensi hii inajumuisha taarifa ambazo zimetolewa. Tazama tena kifungu cha maneno utaona sentensi hii

Mazingira haya mazuri yanafanya kijiji changu kuwa maarufu sana.

sio kila kifungu cha maneno kinaweza kuwa na sentensi hii. Hutumika zaidi ikiwa kifungu cha maneno ni kirefu na kuna haja ya kutoa majumuisho kwa ufupi.

Kifungu kamili cha maneno.

 Kijiji changu ni maarufu kwa kuwa na mandhari nzuri na za kushangaza. Kwanza kinafahamika sana kwa kuwa na mlima Kilimanjaro ambao ni mrefu na mzuri. Pia upande wa pili kuna misitu na maua mazuri ya kupendeza sana. Ni mlima volkeno mrefu kuliko yote barani Afrika. Una urefu wa mita 5,895 ni kama safu ndogo ya milima mitatu: Kibo, Mawenzi na Shira. Kibo ina theluji na barafuto ndogo kadhaa. Mazingira haya mazuri yanafanya kijiji changu kuwa maarufu sana.

 -RN-

waandishigroup@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s